ODBIORY MIESZKAŃ I DOMÓW

Odbiór techniczny mieszkania od developera ma na celu sprawdzenie lokalu pod kątem zgodności z opisem przedstawionym w dokumentacji. Wykonując odbiór techniczny szczegółowo oglądamy pomieszczenia, a realizując usługi staramy się wykryć ewentualne nieprawidłowości, które inwestor obiektu zobowiązany jest bezpłatnie usunąć przed przekazaniem Klientowi mieszkania. Sprawdzamy, czy wykończenie lokalu zapewnia bezpieczne warunki mieszkaniowe oraz nie będzie generowało kosztów związanych z ewentualną naprawą usterek.

Podczas odbioru nasz inżynier (w oparciu o Polskie Normy i przy pomocy fachowych narzędzi) sprawdzi:

  • wymiary pomieszczeń
  • krzywiznę ścian i jakość tynków
  • instalację elektryczną
  • instalację wodną i kanalizacyjną
  • wentylację
  • drzwi, okna, parapety
  • podłogi i posadzki
  • balkony, tarasy
  • grzejniki
  • osłony okienne
odbior

ZAPYTAJ O OFERTĘ