Decorum Home
Helena Kudrewicz - Czarniecka
NIP: 527 232 04 19

Projekt wnętrza to fachowo połączone piękno, estetyka, styl wraz z funkcjonalnością i praktycznymi potrzebami Klienta. Każde wnętrze powinno być oryginalne i ciekawe, a przy tym wygodne i praktyczne. Moim celem jest odpowiedni dobór stylistyki i elementów wyposażenia tak, by zrealizowane projekty zapewniały komfort i satysfakcję.

Zakres prac objętych projektem aranżacji wnętrza (rekomendowany przez SAW – Stowarzyszenie Architektów Wnętrz):

Etap pierwszy:

  1. Poznanie potrzeb klienta, ulubionej estetyki i sprawdzonych rozwiązań, które będą potrzebne w projektowanej przestrzeni. Analiza projektowanej przestrzeni architektonicznej pod kątem funkcji, wyposażenia i ergonomii.
  2. Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. W oparciu o nasze doświadczenia w naszej umowie jest miejsce na określenie szacunkowego budżetu na realizację projektu. Dzięki temu projekt jest lepiej dopasowany i realny w realizacji.

 

Etap drugi:

  1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego lokalu, mieszkania, domu.
  2. Koncepcja aranżacji wnętrz – prezentacja form, materiałów i kolorów przewidzianych w projekcie, projekty aranżacji wnętrza, posadzek, kolorystyki, dobór oświetlenia i wyposażenia. Jest to etap, w którym możliwe jest tworzenie wersji alternatywnych. Czas najbardziej intensywnej współpracy pomiędzy Architektem i Klientem.
  3. Wizualizacje – na podstawie przyjętych w etapie koncepcyjnym wyborów: kolorystyki, wyposażenia i oświetlenia opracowujemy wizualizacje wybranych pomieszczeń. Celem jest pokazanie wypracowanej wizji oraz potwierdzenie proponowanych rozwiązań, kolorystyki, materiałów i wyposażenia. Ten etap należy traktować jako uzupełnienie i nie jest on warunkiem powstania projektu.
  4. Finalny projekt koncepcyjny – projekt aranżacji wnętrza uzupełniony o wstępny budżet, to czas na ostateczne decyzje, opracowanie harmonogramu realizacji i optymalizację kosztów.

 

Etap trzeci:

1. Projekt wykonawczy – dokumentacja wykonawcza opracowana dla ekip budowlanych, elektryków, instalatorów, stolarzy, dostawców wyposażenia. Dzięki wysokiej szczegółowości, i dokładności realizacja odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami. Projekt wykonawczy obejmuje:

– przebudowę, układ funkcjonalny wnętrza;
– rozmieszczenie punktów instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, AV, „dom inteligentny”, klimatyzacji, etc.;
– ułożenie okładzin ściennych i podłogowych;
– stałe zabudowy meblowe (szafy, garderoby), stolarka drzwiowa;
– zabudowy z płyt GK, parapety, profile dekoracyjne;
– projekt szczegółowy kuchni i łazienek;
– projekt obudowy schodów, portalu kominkowego;
– kolorystyka ścian i sufitów;
– meble wolnostojące, oprawy oświetleniowe, aranżacje okien, dekoracje;

2. Wykonawcy i dostawcy – pomoc i wsparcie w wyborze wykonawców, podpisaniu stosownych umów, weryfikacji kosztów, wybrania technologii.

3. Kosztorys materiałów wykończeniowych i wyposażenia (na podstawie projektu wykonawczego), zestawienie ilości materiałów i urządzeń, miejsce zakupu, wskazanie wybranych wcześniej wykonawców.

 

Etap czwarty:

 

  1. Nadzór autorski – polegający na kontroli i monitorowaniu wykonawców pod kątem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją i jakości robót. Jest to również moment rozwiązywania nieprzewidzianych problemów (zwłaszcza w zabytkowych obiektach).
    LUB
  2. Nadzór Inwestorski – stała koordynacja budowy, konsultacje z wykonawcami, kontrola realizacji pod kątem zgodności z projektem wykonawczym oraz budżetem i harmonogramem, logistyka dostaw i realizacji prac, odbiory częściowe i końcowe.

Decorum Home
Helena Kudrewicz - Czarniecka
NIP: 527 232 04 19
REGON: 141525325